با من تماس بگیر...

با من تماس بگیر خدایا

حتی هزار بار...

وقتی که نیستم

لطفا پیام خود را

روی پیام گیر دلم بگذار!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
آرام

وبتون عالیه کل اش و خوندم در پناه حق

آرتين

تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی می توانم تو را خط خطی کنم که آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

ایمان

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .