خداوندا...

خداوندا؛

دقیق یادم نیست آخرین بار؛

کی خود را پیدا کردم؛

اما خوب یادم هست؛

هر گاه که گم شدم؛

دستم در دست تو نبود ...

/ 5 نظر / 4 بازدید
بهشت و جهنم

یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که:‏ ‏[در خصوص مومنان] هر بدنی که چهل روز آسیبی به آن وارد نشود، ملعون است و دور از رحمت خداوند.‏ گفتم: واقعاً ملعون است!؟ فرمود: بله.‏ گفتم: واقعاً!؟ باز فرمود: بله.‏ پس چون امام علیه السلام سنگینی مطلب برای من را مشاهده کرد، فرمود:‏ ای یونس! از جمله ی بلا و آسیب به بدن، همین خراش پوست و ضربه خوردن و لغزیدن و یک سختی و خطا کردن و پاره شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینها است [نه لزوماً مصیبت های بزرگ].‏ مومن نزد خداوند با فضیلت تر و گرامی تر از آن است که بگذارد چهل روز بر او بگذرد و گناهانِ او را پاک ننماید؛ ولو به یک غم پنهان در دل، که او نفهمد این غم از کجا حاصل شده است. ‏ به خدا قسم، وقتی یکی از شما سکه های درهم را در کف دست وزن می کند و متوجه نقصان آن شده و غصه دار می شود، سپس دوباره وزن می کند و متوجه می شود که وزنش درست بوده، همین غصه ی کوتاه و گذرا، موجب آمرزش برخی از گناهان اوست. الوسائل : ۱۱ / ۵۱۸ ج ۷ والبحار : ۷۶ / ۳۵۴ ج ۲۱ عن كنز الكراجكي : ص ۶۳ بإسناده عن يونس بن يعقوب

مازیار

عشق مثل بارونه ودلتنگی مثل خیسی.. نمیشه بارون بود وخیس نبود... ♥....♥....♥..

او روزی خواهد آمد

بگذار بیاید، بگذار بیاید..از در، دیوار، کنج و کلید، از هر طرف که می خواهد! درد، درد است. دلخوش مکن به وارونه خواندنش تنها تویی و تنهائیت.تویی و باران پشت پنجره دوربین را بچرخان،کلید را لمس کن،حـرکـــــــت.. زندگی آغاز می شه و دگر بار در شکوه چشمانت، وجود پرمهرت و دست های تو برای گشودن درهای دردناک جهان کــــافی است باورکن،چونان همیشه ، خدا را صبورانه باور کن