آرامش

: کسی که برایت ارامش بیاورد... مستحق ستایش است..................... انسان ها را در زیستن بشناس... نه در گفتن... در گفتار همه اراسته اند. کوروش میگوید:"بودن با کسى که دوستش ندارى و نبودن با کسى که دوستش دارى همه اش رنج است،پس اگر همچون خود نیافتى مثل خدا تنها باش و اگر یافتى انرا چنان حافظ باش که گویا جزء ی از وجود توست

/ 1 نظر / 16 بازدید
شوکران

من قرعه به نامم ازازل افتاده یک مردهمیشه درهچل افتاده دربازی عشق توگرفتارشدم مثل مگسی که درعسل افتاده [گل][گل][گل]