خداوند...

نور می‌شود در تاریکی ماندگان را


شمشیر می‌شود رزمندگان را


عصا می‌شود پیران را


عشق می‌شود محتاجان به عشق را


...


خداوند همه چیز می‌شود همه کس را...


به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح،
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس


بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا


و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف


و زبان‌هایتان را از هر گفتار ناپاک


و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار...


و بپرهیزید از ناجوانمردی‌ها،ناراستی‌ها، نامردمی‌ها!


چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه


بر سفره شما با کاسه‌ای خوراک و تکه‌ای نان می‌نشینددر دکان شما کفه‌های ترازویتان را میزان می‌کند


و در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می‌خواند...


مگر از زندگی چه می‌خواهید که در خدایی خدا یافت نمی‌شود ...؟

/ 5 نظر / 3 بازدید
باران آفتابی

سلام بسیار زیبا [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] خدا همیشه نزدیک ماست صمیمی‌ترین دوست ماست امیدوارم همیشه در پناهش سلامت و پر از آرامش و پر از لبخند و ایمان و پر از عشق باشی.[ گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شادی

در مدرسه گر چه دانش اندوز شوی وز گرمی بحث مجلس افروز شوی در مکتب عشق با همه دانایی سر گشته چو طفلان نوآموز شوی ابوسعید ابوالخیر سلام مهناز جان. خیلی زیبا بود. این متن رو بارها خوندم و هر بار مثل دفعه اول زیباست. روزت همراه با زیباترین ها مهربون. [قلب][گل]

باران آفتابی

قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی می‌شود! مواظب دلت باش! [گل][گل][گل][گل]

باران آفتابی

گاهی باختن در بازی ؛ نشانه ی قدرت طرف مقابل نیست ! ما احمقانه بازی کرده ایم ... " [گل][گل][گل]