بازتاب عمل

هیچ عملی در دنیا گم نمی شود،

کسانی که به شما بدی می کنند

در نهایت روزگار جواب آنها را خواهد داد،

شما نیز هر آنچه که می فرستید

به سویتان باز خواهد گشت

حتی اگر به کوچکی سنگریزه باشد،

پس خوب باشید

و به دیگران نیکی کنید...

/ 1 نظر / 4 بازدید
یادداشت های اهلی

مدعي گويد كه با يك گل نمي آيد بهار من گلي دارم كه دنيا را گلستان ميكند العجل العجل یا صاحب الزمان...