شیطان ملعون

شیطان از این کارها بدش
می آید و ناراحت می شود.
1 – از نماز که کمر شیطان را می شکند؛ مخصوصا نماز اول وقت

2 – سجده ها و رکوع های طولانی

3 – نماز شب

4 – قرآن خواندن

5 – صدقه دادن

6 – صله رحم

7 – حلم و بردباری و فرو بردن غضب

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهر ماندگار

[گل]