شیطان ملعون

جاهایی که شیطان همیشه هست...

جایی که بساط شیطان در آن همیشه گسترده است، بازارها و محل تجمع مردم برای خرید و فروش است که انواع و اقسام دروغ ها و نیرنگ ها و کلاه گذاری ها و
غش در معامله ها و احتکار و گرانفروشی و کم فروشی و حقه بازی و دغل و . . . در آن کولاک می کند و شیطان عامل مؤثر در ایجاد این فتنه و فساد ها است. البته به قشر محترم بازاری توهین نشود اما خودشان هم می دانند که چه عنصری در بین ایشان است.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید