دوست داشتن...

انسان ها را از دور دوست داشتن،

کار دشواری نیست.
دوست داشتن آن هایی که به ما نزدیک هستند،

کار دشواری است.

عشق را به خانه خودبیاورید؛

چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید

از خانه آغاز کرد...!

/ 1 نظر / 5 بازدید
hamed

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم ♪ ♪♪ ♫