آبرومند زندگی کن

نیکو و آبرومند زندگی کن،

آنگاه به وقت سالخوردگی،

هنگامی که به گذشته بیندیشی،

از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
bano

این منم بانوی روزهای تردید با خاطراتی پر از شک و واهمه !! و تو ورق زدی روزی را که مرا به سوی خود کشاندی ساده لوحانه ست که بگویم : " آن روز که تو عاشق شدی من عوض نشدم " از :بانو نیک شعار