مواظب خودت باش...

 مواظب انسانهای گرگنما باش ..

 مواظب دل صافت باش که ناصافی روزگار خستش نکنه...

 مواظب کتاب زندگیت باش که اگه رقم خورد قابل بازگشت
نیست...

 مواظب نگاهت باش که اگه آلوده شد دیگه صداقتشو از دست میده...

 مواظب لیوان آب زلالی باش که اگه ریخت رنگ زمین و
آدماش رو به خودش میگیره ...

 مواظب خودت باش!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
: )

سلام روزتون به خیر[گل] ماه رمضونتونم مبارک [گل] قراره تو ماه رمضون هر روز ختم قرآن داشته باشیم. خوشحال میشیم در این ماه بسیار عالی در کنار هم باشیم.[لبخند]منتظرتون هستیم[چشمک]

امید مداح

هنر انسانهای بزرگ این است که به دشواری کار نمی اندیشند، بلکه به عظمت آنچه خواهند یافت فکر میکنند . سلام مطلب زیبایی بود