گناه

در صحرا هیزم های بزرگ را با هیزم های کوچک روشن می کنند.
گناهان بزرگ هم با گناهان کوچک شروع می شوند. به همین خاطر است که قرآن کریم روی
گناهان ریز و کوچک حساسیت نشان داده و می فرماید: اگر به سراغ شر و شرارت برویدهر
چند کم و ناچیز نتیجه آن را خواهید دید.

/ 2 نظر / 4 بازدید
یادداشت های اهلی

سلام .بزرگی گفته: به کوچکی گناه نگاه نکن به بزرگی کسی نگاه کن که در حضورش گناه میکنی.

نوکر سینه زن

آتش دوزخ ز ما، تردامنان رنگی نداشت آنچه ما را سوخت آنجا، خجلتِ تقصیر بود. سلام دوست من. سپاس از لطف شما گرام. بخشی از مطالبتونو خوندم زیبا ست. همواره مشتاق دیدارتون هستم[گل]