اشرف مخلوقات

ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻞ ، ﻣﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﻭ 

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ...

 ﻋﻘﺎﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ

ﮐﻪ

ﺁﺳﻤﺎﻥ

ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻠﻮﺕ است...

ﻻﮎ ﭘﺸﺖ

ﺁﻫﻮ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...

 

ﺑﺎﻍ ، ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ

 ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ...

ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ...

 

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ

ﺭﺍﻩ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ...

ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ...

 

ﮐﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ

 ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕﯽ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺪ

 

ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ

ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ...

 ﺧﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻧﺪﻥ،

ﺯﺷﺖ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...

 

ﻫﯿﭻ موجودی ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻫﻤﻨﻮعانش را به خاک و خون نمی کشد ...

 

ای انسان ،

اشرف مخلوقات...

به کجا چنین شتابان....

/ 3 نظر / 12 بازدید
شوکران

خیلی زیبا واقعا انسان غبط میخوره بخودش که چرا ؟ به کجا چنین شتابان درکنارت تازه فهمیدم چرادرنیمه شب رهروی درجاده ی هموارخوابش می برد سربدامان تو مثل دائم الخمری که شب سربه روی پیشخوان بار خوابش می برد [گل][گل][گل][گل]

دستان

کاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی کنیم کاش بخشی از زمان خویش را وقف قسمت کردن شادی کنیم کاش وقتی آسمان بارانی ست از زلال چشم هایش تر شویم کاش وقتی چشم هایی ابریند به خود آییم و سپس کاری کنیم ... !