شیطان ملعون

بهترین مکانی که شیطان در آن حضور دارد:

 مجلس گناه؛ مجالس عیش و نوش و بزن و برقص، و هر جایی که لهو و لعب و شراب و ساز و دهل و تار و طنبور و غنا و موسیقی و . . . باشد . مجالسی که زن و مرد اجنبی و نامحرم با یکدیگر بزنند و برقصند که اخیرا متاسفانه این گونه مجالس زیاد شده حتی به محافل هنر پیشه های تلویزیون و ورزشکاران و . . . که مثلا الگوی جوانان هستند نیز رخنه پیدا کرده و سی دی هایش در سطح کشور پخش شده و هیچ اقدام مؤثری هم صورت نمی گیرد و به اسم اسلام و قرآن تمام می شود.

/ 1 نظر / 4 بازدید