نقطه امن

ﺧﺪﺍﯾﺎ...

ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﻛﻪ ...

ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻡ ...

ﺳﺠﺎﺩﻩ ﯼ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺍﻣﻦ ، ﺩﻭﺭ ﻧﻜﻦ ...

/ 4 نظر / 15 بازدید
شهید آیت

ﺧﺪﺍﯾﺎ... ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﻛﻪ ... ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻡ ... ﺳﺠﺎﺩﻩ ﯼ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﺑﻮﺩ ... ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺍﻣﻦ ، ﺩﻭﺭ ﻧﻜﻦ ... آمین سلام

سی سیب

سلام بسیار عالی بود دعا می کنم همیشه از نماز بر پا کنندگان باشید.شما هم برایم دعا کنیدممنون.