ما فقط غذا نمی خوریم

در ماه رمضان چند جوان پیر مردی را دیدند که یواشکی غذا میخورد

به او گفتند ای پیر مرد مگه روزه نیستی ؟

پیرمرد گفت :چرا روزه هستم

 فقط آب و غذا میخورم

جوانان خندیدند و گفتند :واقعا ؟

پیرمرد گفت بله ،

 دروغ نمیگویم به کسی بدنگاه نمیکنم کسی را مسخره نمیکنم ،

 با کسی با دشنام سخن نمیگویم ، کسی را آزرده نمیکنم ،

 چشم به مال کسی ندارم و ...

بعد پیرمرد به جوانان گفت:

 آیا شما هم روزه هستید ؟

یکی از جوانان درحالی که سرش را پایین نگهداشته بود به آرامی گفت: خیر ما فقط غذا نمیخوریم!

/ 1 نظر / 14 بازدید
انسان

[دست][دست]احسنت به این انتخابهای شما[دست]