خودت باش

بهتر است برای چیزی که هستی،

مورد نفرت باشی

تا برای چیزی که نیستی محبوب.

/ 6 نظر / 5 بازدید
بابل 0111

سلام هزار آرزوی بشر درمقابل یک تقدیرالهی محکوم به فناست، آرزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیرها را برایت رقم بزند.

او روزی خواهد آمد

زندگی “باغی” است که با عشق “باقی” است ، “مشغول دل” باش نه “دل مشغول” ، بیشتر “غصه های ” ما از “قصه های” خیالی ماست ، پس بدان اگر “فرهاد” باشی ، همه چیز “شیرین” است .

باران آفتابی

بسیار عالی [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [گل][گل][گل][گل][گل]

بارش

♥ ♥ ▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄اپممممممممم▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄♥ ▄▀♥ ▄ ♥ ♥ آپم بد بدو بیا منتظرتممممممممممم....................... نظرت واسم مهمه[ماچ][قلب][تایید]

او روزی خواهد آمد

کوچک باش و عاشق که عشق خود میداند آیین بزرگ کردنت را ... بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو با کسی.... موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن.... زلال باش فرقی نمیکند گودال کوچکی باشی یا دریایی بیکران زلال که باشی آسمان در تو پیداست....