یاری

هیچ گاه از یاد مبرید

چه کسی به یاریتان شتافت

وقتی هیچ کس دیگری حاضر نبود....

/ 1 نظر / 5 بازدید
شادی

خدایا اگر به یاد آورم که در گذشته چگونه از من مراقبت کردی در زمان حال به تو توکل می کنم و می دانم، سپردن آینده به دستان توانای تو، بسیار آسان است. سلام زیبا بود. شادی و سلامتی همدم لحظه هاتون.[گل][گل][گل]