شیطان ملعون

راههای دفع شیطان و در امان بودن از شرّ او:

بسم الله گفتن در آغاز هر کاری، قرائت قرآن و دعاهای مأثوره،اطاعت فرامین خداوند و پرهیز از معاصی و ترک گناهان در حد میسر؛ از بهترین راه های دفع شیطان و در امان بودن از شرّ او و اعوان و انصار و یاران شیطان است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
او روزی خواهد آمد

سلام... يا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آيد بنشسته سر راهش ، شايد ز سفر آيد تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش كوكب شِمُرم هر شب ، شايد كه سحر آيد اللهم عجل لولیک الفرج