شیطان ملعون

نقشه های که شیطان برای اغوا و گمراهی مردم به کار می برد:


خداوند در آیات 117 تا 121 سوره نساء این موضوع را بیان کرده و می فرماید:

شیطان چند برنامه را اجرا می کند . شیطان گفته :


1 – از بندگان تو نصیب معینی خواهم گرفت.

2 – آنها را گمراه می کنم .

3 – با آرزوهای دور و دراز و طولانی و رنگارنگ آنها را سرگرم می سازم .

4 – آنها را به اعمال خرافی دعوت می کنم.

5 – آنها را وادار می سازم که آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند.

/ 5 نظر / 4 بازدید
bano

نشستم... خسته شدم... دیگر قایق نمیسازم... پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد، باشد... وقتی از تو خبری نیست... قایق میخواهم چه کار... مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...!

امید مداح

تفسيرجوامع الجامع (طبرسي) : روزقيامت، ندادهندهاى ندا مى دهد: پاداش هركس باخداست، به بهشت درآيد. پس مى پرسند: پاداش چه كسى باخداست؟ مى گويد: آنانكه ازمردم گذشت مى كرده اند، پس آنان بدون حساب وارد بهشت مى شوند. ممنون مطلب آموزنده ای بود

ماندانا

سلام عزیزم.خیلی زیبا بودد [قلب] به وبلاگ منم سر بزن گلم [شوخی][ماچ]

ماندانا

سلام عزیزم.خیلی زیبا بودد [قلب] به وبلاگ منم سر بزن گلم [شوخی][ماچ]

ماندانا

ینی چی ؟[متفکر]