تاریخ

ملتی که کتاب نمی خواند

باید تمام تاریخ را

تجربه کند......

 

                                                  حسن نراقی

/ 1 نظر / 4 بازدید
او روزی خواهد آمد...

وسط جاذبه این همه رنگ نوکرت تا به ابد رنگ شماست بیخیال همه مردم شهر دلم آقا به خدا تنگ شماست یا مهدی