زندگی

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند،

در حالی که در سایر حوزه های زندگی اش آلوده نادرستی هاست.

زندگی،واحدی تجربه ناپذیر است.

/ 0 نظر / 4 بازدید