شیطان ملعون

2 – وقتی دونفر مسلمان و مؤمن به هم می رسند سلام می کنند و مصافحه و معانقه می کنند، شیطان گریه می کند؛ چون تا این دو نفر از هم جدا شوند خداوند
همه گناهانشان را می آمرزد ، در نتیجه همه تلاش های شیطان و لشکریانش برای گناهکار کردن انسانها بی ثمر می گردد.


3 – وقتی دو نفر زن و مرد با هم ازدواج می کنند ، تمام نقشه های شیطان بر آبمی گردد و او از ناراحتی و غم و اندوه گریه می کند.4 – وقتی انسان مشغول نماز و راز و نیاز با خدا و عبادت و اطاعت و رکوع و سجده می شود، مخصوصا نماز شب و رکوع و سجده های طولانی و نمازهای خالصانه و خاضعانه و خاشعانه، شیطان فریادش بلند می شود و گریه سر می دهد.5 – در عید غدیر خم و انتصاب حضرت علی (ع) به خلافت بلافصل پیامبر اکرم (ص) .6 – روزی که بهشت بر او حرام شد و شیطان از بهشت رانده گشت.7 – روزی که حضرت آدم توبه کرد و توبه اش پذیرفته شد.

8 – وقتی پیامبر اکرم (ص) به رسالت مبعوث گشت .

9 – هنگامی که در ِ توبه به روی امت اسلامی بازگشت و آیه توبه نازل شد.

/ 1 نظر / 6 بازدید