شیطان ملعون

و در مورد حضرت یوسف هم قرآن در سوره یوسف آیه 100 از زبان خود یوسف نقل می کند که گفت : «« این فتنه را شیطان انجام داد و باعث شد که برادرانم به من حسد ورزند و سپس مرا در چاه بیندازند.

و بار دیگر هم که زلیخا را به جان حضرت یوسف انداخت و نزدیک بود که دامن یوسف آلوده شود اما خداوند کمکش کرد .

و قضیه طناب ها و زنجیر های مختلف بردن شیطان هم که خیلی معروف است که هر کس ایمانش قوی تر است با طناب و زنجیر محکمتری او را می بندد تا به دنبال خودش بکشد مگر مخلصین که همه طنابها و زنجیرهای او را پاره می کنند.

خداوندا ما را از مخلصین قرار بده...

/ 0 نظر / 4 بازدید