حاجت از غیر نخواهم

پادشاهی درویشی را به زندان انداخت، نیمه شب خواب دید که بیگناه است، پس او را آزاد کرد،،

پادشاه گفت حاجتی بخواه ! درویش گفت : وقتی خدایی دارم که نیمه شب تو را بیدار می کند تا مرا از بند رها کنی،، نامردیست که از دیگری حاجت بخواهم،،،

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهدی

با خدا باش پادشاهی کن ...