وزیر عاقل

دوم: آنکه طعام می‌خوردی و من نگاه می‌کردم اکنون رزاقی پیدا کرده‌ام که او نمی خورد و مرا می‌خوارند

 

سوم: آنکه تو خواب می‌کردی و من پاسبانی می‌کردم اکنون خدای چنان است که هرگز نمی‌خوابد و مرا پاسبانی می‌کند

 

چهارم: آنکه می‌ترسیدم اگر تو بمیری مرا از دشمنان آسیب برسد اکنون خدای من چنان است که هرگز نخواهد مرد و مرا از دشمنان آسیب نخواهد رسید

 

پنجم: آنکه می‌ترسیدم اگر گناهی از من سرزند عفو نکنی، اکنون خدای من چنان رحیم است که هر روز صد گناه می‌کنم و او می بخشاید .

 

خدایا ما را یک لحظه به حال خود وامگذار .

/ 3 نظر / 31 بازدید
انسان

بسیار بسیار عالییییییییییییییی[دست]

وحید53

خدای خوبی داریم پیرایه های بدی دست خیانتگر بشر به او بسته و او پاک و منزه است از همه یاین پیرایه ها