من حرمت دارم

مردی که به هیچ جای تیپش نمیخوره مذهبی باشه خودش رو میچسبونه به دیوار و راه رو برای من باز میکنه....

من کلی خوشحال میشم وقتی سوار آسانسور میشم، یه پسر به خودش اجازه نمیده با من همزمان بیاد توی آسانسور و

خیلی خوش حال میشم وقتی که من هیچ حرفی نمیزنم، هیچ شعاری نمیدم ولی این پرچم افکار منه...

این چادر دوست داشتنی ام(که حاضر نیستم حتی لحظه ای ازش جدابشم) به همه میگه: "لطفا مراقب رفتارتون، حرف زدنتون و حتی افکارتون باشید..."

"من حرمت دارم"

/ 2 نظر / 15 بازدید