سکوت

و آنگاه که خدا سکوت را آفرید.... ساکت

 
سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان.


سکوتِ محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.


سکوتِ مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.


بعضی سکوت را به رشوه ای کلان می خرند و با سودی سرشار، به اسم حق السکوت، می فروشانند.


سکوتِ عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمتِ عشق.

/ 2 نظر / 4 بازدید
behrang

اگه مَردی ... ؟!! مَرد بمون ... اگه نیستی ... نامَردی نکن ... !! اگه تنهایی ... ؟!! تنها بمون ... اگه نیستی ... تنهاش نذار ... !! اگه نجیبی ... ؟!! نجابت کُن ... اگه نیستی ... هرزگی نکن ... !! اگه عاشقی ... ؟!! ... عاشق بمون ... اگه نیستی ... حُرمتِ عشقو نَشکَن

باران آفتابی

بر روی بالشی که از مرگ پرنده‌ها پر است، نمی‌توان خواب پرواز را دید... [گل][گل][گل]