بحث کردن با الاغ

الاغ گفت:علف آبی است

گرگ گفت:نه ! سبزه!

رفتند پیش سلطان جنگل،

شیر دستور داد گرگ را زندانی کنند.

گرگ گفت:مگه علف سبز نیست!؟

شیر گفت:سبز است اما دلیل زندان تو بحث کردن با الاغه

/ 3 نظر / 15 بازدید
بامداد خمار

عده ایی هم ایستاده برای پایان کار تا به نفع خود ......... صید کنند

رها خانوم

دنـیــــای مـجــــــــازی ، اون بـیـــــرونـه کــــه هـمــــــه بــــا نـقـــــابـــن ، هـمــــــه تـــــو قـیــــافـن دنـیــــــای واقـعــــــی ایـنـجـــــاس هـمـــــه بــــی ریــــا و خـــــاکـی کـســــی زخـمـــــاشـــو نـمـیـپـــــوشــــونـه کـســــــی اشــــــکـاشـو پـــــاک نـمـیـکــــنـه .