اعتماد به خدا

او پاسخ داد: ((بله))

 خدمتکار پرسید:....

 

((آیا درست است که خداوند پس از آنکه شما دنیا را ترک کردید آنرا همچنان اداره می کند؟))

 

ارباب دوباره پاسخ داد:((بله))

 

خدمتکار گفت:

 

((پس چطور است به خدا اجازه بدهید وقتی شما در این دنیا هستید او آنرا ادره کند؟))

 

 

به او اعتماد کن، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند

 

به او اعتماد کن، وقتی که نیرویت کم است

 

به او اعتماد کن، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی

 

اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود...

/ 3 نظر / 17 بازدید
سپهر

سلام متن زیبا و تاثیر گذاری بود موفق باشی ایام بکام و شادیهایتان مستدام باد

وحید53

خدای تعالی قدیم است و جهان حادث پس حادث را نشاید که بر قدیم اعمال نظر کند

انسان

موفق باشید خوش سلیقه...[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]