نسیم روح بخش حیات

مادر توضیح داد:

در جوش وخروش و چالش ها وسختی های زندگی؛ آدم ها یکسان نیستند؛

بعضی مثل هویجند تا وقتی با مشکلی مواجه نشده اند سخت ومحکمند اما به محض اینکه در جوش وخروش زندگی قرار می گیرند شل می شوند وخود را می بازند

مثل هویج نباشید

بعضی آدما در روال عادی و روتین زندگی شل هستند اما در برخورد با مشکلات سخت وغیر قابل انعطاف می شوند

تخم مرغ نباشید.

و بعضی دیگر، در سختی ها نه تنها خود را نمی بازند، بلکه به محیط انرژی داده و آن راتغییر می دهند و از آن انرژی می گیرند.

آنها مثل قهوه عمل می کنند؛

تمام محیط را تحت تاثیر قرار داده؛

تمام محیط را معطر کرده؛

به زندگی رنگ و طعم می دهند،

این ها هستند، که زنده می مانند و زندگی ساز هستند و

نسیم روح بخش حیات را به دنیای دیگران می بخشند.

/ 2 نظر / 13 بازدید
علی غلامرضاپور

سعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره تواید [گل]

دستان

آرام باش عزیز من ، آرام باش ... حکایت دریاست زندگى ! گاهى درخشش آفتاب ، برق و بوى نمک ... ترشح شادمانى ... گاهى هم فرو مىرویم ... چشمهاىمان را مى بندیم ، همه جا تاریکى است ... آرام باش عزیز من ، آرام باش ... دوباره سر از آب بیرون مىآوریم ، و تلألوء آفتاب را مىبینیم ، زیر بوته اى از برف ... که این دفعه ... درست از جائى که ، تو دوست دارى ، طالع می شود ... !